Trwa przygotowywanie danych...Proszę czekać...

Zamknij okno

www.aprs.tomul.net Symbole APRS Zamknij
TABELA PRIMARY /podstawowa/ TABELA ALTERNATE /alternatywna/
Index Opis Ikona Symbol Symbol
w
SMStoPOS
Index Opis Ikona Symbol Symbol
w
SMStoPOS

0  

  komisariat policji

/!
p00

0  

  niebezpieczeństwo, wypadek

\!
a00

1  

  

/"
p01

1  

  

\"
a01

2  

  digi

/#
p02

2  

  digi z wykładnikiem

\#
a02

3  

  telefon

/$
p03

3  

  bank

\$
a03

4  

  dx cluster

/%
p04

4  

  

\%
a04

5  

  bramka HF

/&
p05

5  

  bramka diament z wykł.

\&
a05

6  

  mały samolot

/'
p06

6  

  miejsce wypadku

\'
a06

7  

  mobilna stacja satelitarna

/(
p07

7  

  zachmurzenie

\(
a07

8  

  wózek inwalidzki

/)
p08

8  

  MEO

\)
a08

9  

  skuter śnieżny

/*
p09

9  

  śnieg

\*
a09

10  

  czerwony krzyż

/+
p10

10  

  kościół

\+
a10

11  

  harcerze

/,
p11

11  

  harcerki

\,
a11

12  

  dom

/-
p12

12  

  dom HF

\-
a12

13  

  X

/.
p13

13  

  nieznana pozycja

\.
a13

14  

  czerwona kropka

//
p14

14  

  miejsce przeznaczenia

\/
a14

15  

  okręg [0]

/0
p15

15  

  okręg z wykładnikiem

\0
a15

16  

  okręg [1]

/1
p16

16  

  

\1
a16

17  

  okręg [2]

/2
p17

17  

  

\2
a17

18  

  okręg [3]

/3
p18

18  

  

\3
a18

19  

  okręg [4]

/4
p19

19  

  

\4
a19

20  

  okręg [5]

/5
p20

20  

  

\5
a20

21  

  okręg [6]

/6
p21

21  

  

\6
a21

22  

  okręg [7]

/7
p22

22  

  

\7
a22

23  

  okręg [8]

/8
p23

23  

  

\8
a23

24  

  okręg [9]

/9
p24

24  

  stacja benzynowa

\9
a24

25  

  ognisko

/:
p25

25  

  grad

\:
a25

26  

  biwak

/;
p26

26  

  park

\;
a26

27  

  motor

/<
p27

27  

  powiewająca flaga

\<
a27

28  

  lokomotywa

/=
p28

28  

  

\=
a28

29  

  samochód

/>
p29

29  

  samochód z wykładnikiem

\>
a29

30  

  serwer plików

/?
p30

30  

  info kiosk

\?
a30

31  

  prognozowany huragan

/@
p31

31  

  huragan

\@
a31

32  

  stacja pomocy

/A
p32

32  

  skrzynka z wykładnikiem

\A
a32

33  

  BBS

/B
p33

33  

  zawiewający śnieg

\B
a33

34  

  kanu /kajak/

/C
p34

34  

  straż przybrzeżna

\C
a34

35  

  

/D
p35

35  

  mżawka

\D
a35

36  

  gałka oczna

/E
p36

36  

  dym

\E
a36

37  

  traktor

/F
p37

37  

  marznący deszcz

\F
a37

38  

  siatka współrzędnych

/G
p38

38  

  opady śniegu

\G
a38

39  

  hotel

/H
p39

39  

  mgiełka

\H
a39

40  

  tcp/ip

/I
p40

40  

  opady deszczu

\I
a40

41  

  

/J
p41

41  

  piorun, wyładowania

\J
a41

42  

  szkoła

/K
p42

42  

  kenwood

\K
a42

43  

  zalogowany użytkownik

/L
p43

43  

  latarnia morska

\L
a43

44  

  APRS na komp. Macintosh

/M
p44

44  

  

\M
a44

45  

  stacja NTS

/N
p45

45  

  boja nawigacyjna

\N
a45

46  

  balon

/O
p46

46  

  rakieta

\O
a46

47  

  radiowóz policyjny

/P
p47

47  

  parking

\P
a47

48  

  TBD

/Q
428

48  

  trzęsienie ziemi

\Q
428

49  

  samochód kempingowy

/R
p49

49  

  restauracja

\R
a49

50  

  prom kosmiczny

/S
p50

50  

  satelita

\S
a50

51  

  SSTV

/T
p51

51  

  burza

\T
a51

52  

  autobus

/U
p52

52  

  słońce

\U
a52

53  

  ATV

/V
p53

53  

  VORTAC

\V
a53

54  

  służba metereologiczna /WX/

/W
p54

54  

  siedziba WX z wykł.

\W
a54

55  

  helikopter

/X
p55

55  

  apteka

\X
a55

56  

  jacht

/Y
p56

56  

  

\Y
a56

57  

  winAPRS

/Z
p57

57  

  

\Z
a57

58  

  biegacz

/[
p58

58  

  ściana chmur

\[
a58

59  

  trójkąt

/\
p59

59  

  

\\
a59

60  

  skrzynka pocztowa

/]
p60

60  

  

\]
a60

61  

  duży samolot

/^
p61

61  

  samolot z wykładnikiem

\^
a61

62  

  stacja pogodowa

/_
p62

62  

  stacja WX z wykładnikiem

\_
a62

63  

  antena satelitarna

/`
p63

63  

  deszcz

\`
a63

64  

  ambulans

/a
p64

64  

  klub krótkofalarski z wykł.

\a
a64

65  

  rower

/b
p65

65  

  wiejący kurz

\b
a65

66  

  punkt kierowania akcją

/c
p66

66  

  obrona cywilna z wykł.

\c
a66

67  

  remiza strażacka

/d
p67

67  

  DX spot

\d
a67

68  

  koń

/e
p68

68  

  deszcz ze śniegiem

\e
a68

69  

  wóz strażacki

/f
p69

69  

  lejowata chmura

\f
a69

70  

  lotnia

/g
p70

70  

  powiewająca flaga

\g
a70

71  

  szpital

/h
p71

71  

  sklep krótkofalarski

\h
a71

72  

  wyspa

/i
p72

72  

  wewnętrzny digi z wykładnikiem

\i
a72

73  

  jeep

/j
p73

73  

  strefa pracy

\j
a73

74  

  truck

/k
p74

74  

  samochód sportowo-terenowy

\k
a74

75  

  laptop

/l
p75

75  

  obszar

\l
a75

76  

  przemiennik foniczny

/m
p76

76  

  tablica milowa

\m
a76

77  

  węzeł

/n
p77

77  

  trójkąt z wykładnikiem

\n
a77

78  

  sztab kryzysowy /EOC/

/o
p78

78  

  mały okrąg

\o
a78

79  

  szczeniak

/p
p79

79  

  lekkie zachmurzenie

\p
a79

80  

  QRA locator

/q
p80

80  

  

\q
a80

81  

  antena

/r
p81

81  

  toalety

\r
a81

82  

  motorówka

/s
p82

82  

  łódź z wykładnikiem

\s
a82

83  

  postój ciężarówek

/t
p83

83  

  tornado

\t
a83

84  

  ciężarówka 18-to kołowa

/u
p84

84  

  ciężarówka z wykładnikiem

\u
a84

85  

  minibus

/v
p85

85  

  minibus z wykładnikiem

\v
a85

86  

  stacja wody

/w
p86

86  

  wylew rzeki

\w
a86

87  

  XAPRS

/x
p87

87  

  

\x
a87

88  

  dom z anteną yagi

/y
p88

88  

  skywarn

\y
a88

89  

  schron

/z
p89

89  

  schron z wykładnikiem

\z
a89

90  

  

/{
p90

90  

  mgła

\{
a90

91  

  TNC Stream SW

/|
p91

91  

  TNC Stream SW

\|
a91

92  

  

/}
p92

92  

  

\}
a92

93  

  TNC Stream SW

/~
p93

93  

  TNC Stream SW

\~
a93


Ikony przedstawione w powyższej tabeli zostały opracowane przez WA8LMF /Stephen H. Smith/

Zamknij