Mapki przedstawiają ślady stacji przemieszczających się po drogach Polski.

Poniższa mapa prezentuje ślady stacji z ostatniego miesiąca.

Zobacz również ślady z bieżącego dnia lub z ostatnich 3 miesięcy

czerwone punkty - stacja weszła do sieci przez port radiowy
niebieskie punkty - stacja weszła do sieci przez port radiowy DSTAR

mapka z miesiąca