Xastir jest darmowym programem do pracy na APRS. Jest on przeznaczony dla systemu Linux. Istnieje jednak możliwość uruchomienia go w systemie Windows po wcześniejszym zainstalowaniu pakietu Cygwin, który emuluje środowisko Linux wraz z X-ami. Nie jestem jednak pewien, czy program ten będzie współpracował modemem TNC, ponieważ miałem okazję testować go tylko podłączonego do bramki internetowej. Przed przystąpieniem do instalacji, proszę o przeczytanie całego artykułu, żeby z grubsza zorientować się, czy opis ten jest na tyle jasny, aby pozwolić na udaną instalację oprogramowania.

Instalacja pakietu CYGWIN

 

 • Niniejszy opis dotyczy obecnie najnowszej wersji Cygwin DLL 1.5.10-3

  Aby zainstalować pakiet Cygwin, należy wejść na stronę http://www.cygwin.com
  Korzystając z linku Install or update now! należy pobrać na dysk lokalny plik setup.exe i następnie go uruchomić.

  Po uruchomieniu setup-u należy:
  • zakładka Choose instalation type - wybrać Install from Internet
  • zakładka Choose Instalation Directory - pozostawić domyślne wartości czyli: Root Directory C:\cygwin ; Install For All User ; Default Text File Type Unix
  • zakładka Select Local PackageDirectory - wpisać ścieżkę do folderu, w którym będą zapisane pliki instalacyjne ściągnięte z sieci, np. c:\cygwin.tmp
  • zakładka Select Connection Type - Direct Connection
  • zakładka Choose Download Site(s) - wybrać adres serwera, z którego będą pobierane pliki instalacyjne
  • zakładka Select Packages - pojawi się lista pakietów do zainstalowania. Po pojawieniu się listy pakietów należy wcisnąć przycisk [View] tak aby z jego prawej strony pojawił się napis FULL, wtedy ukaże się pełna lista, uporządkowana alfabetycznie. Teraz należy przystąpić do wyboru potrzebnych pakietów. Część z nich jest już domyślnie wybrana. Wyboru pakietu dokonuje się po poprzez kliknięcie w kółko ze strzałkami w kolumnie New tyle razy, aż w kolumnie Bin pojawi się przekreślony kwadrat.

   Lista paczek zalecana do zainstalowania, aby można było skompilować i uruchomić program Xastir, oraz kilka przydatnych:

   • autoconf
   • automake
   • binutils
   • bzip2
   • curl
   • curl-devel
   • cvs
   • diffutils
   • gcc
   • gzip
   • ImageMagick
   • less
   • lesstif
   • libMagick-devel
   • libMagick6
   • m4
   • make
   • mc
   • nano (a windows-style text editor, optional)
   • patch
   • pcre
   • pcre-devel
   • perl
   • rcs
   • tcltk
   • tiff (install sources for this one too? TBD)
   • unzip
   • vim (a Unix-style text editor, optional)
   • wget (Optional: Can use libcurl instead)
   • X-start-menu-icons
   • X-startup-scripts
   • xfree86-lib-compat
   • xorg-x11-bin
   • xorg-x11-devel: Headers
   • xorg-x11-f100: 100 dpi fonts
   • zip

   Po wybraniu potrzebnych paczek należy wcisnąć przycisk Dalej, poczekać aż wszystkie pliki zostaną zainstalowane, a następnie dokończyć instalację zgodnie z zaleceniami programu instalacyjnego.

  Cygwin zainstaluje się w katalogu c:\cygwin
  Katalog ten jest katalogiem głównym [root] dla linuxa. W katalogu /home instalator utworzył katalog o nazwie użytkownika zalogowanego podczas instalacji Cygwin-a do Windowsa. W moim przypadku jest to katalog /home/sq5dcp
  Katalog ten jest katalogiem domowym uzytkownika.
  Uruchamiamy Cygwin i w katalogu domowym należy utworzyć, jeśli jeszcze nie istnieje, plik .profile

  cd ~ (lub np. w moim przypadku cd /home/sq5dcp)
  echo "export" >> ./.profile
  echo "PATH=$PATH:/lib:/usr/lib:/usr/X11R6/lib:/usr/local/lib:/usr/local/bin:" >> ./.profile  Utwórzmy jeszcze link w katalogu domowym do skryptu startx

  ln -s /usr/X11r6/bin/startx startx

  Teraz po uruchomieniu Cygwin-a i wydaniu komendy ./startx powinno pokazać się okienko konsoli tekstowej X-window oraz ikona X-servera koło zegarka na pasku systemowym. Jeśli wszystko gra, zamykamy okienko konsoli X-window. U mnie się pojawia komunikat Windows-a "Program wykonał niedozwoloną operację.." ale się tym nie przejmuję, wyłączam komunikat i zamykam okno terminala. Cygwin jest zainstalowany, jesteśmy gotowi do instalacji programu Xastir. Okno terminala można zamykać skrótem klawiszowym Ctrl+D.

 • Instalacja/kompilacja programu Xastir


  Instalację należy zacząć od odwiedzenia strony http://www.xastir.org oraz ściągnięcia aktualnie najnowszych źródeł programu. W momencie pisania tego artykułu był to plik xastir-1.3.2.tar.gz
  Plik wgrywamy do katalogu domowego c:\cygwin\home\sq5dcp (w moim wypadku).
  Po wgraniu spakowanego programu Xastir uruchamiamy Cygwin-a i rozpakowywujemy archiwum.

  tar xvfz ./xastir-1.3.2.tar.gz


  Otrzymujemy katalog xastir-1.3.2 Przystępujemy do kompilacji. Wykonujemy po kolei polecenia:

  cd /home/sq5dcp/xastir-1.3.2
  ./bootstrap.sh
  ./configure
  ./make
  ./make install


  UWAGA!!!
  W tym punkcie napotkałem pewnien problem. Podczas kompilacji programu Cygwin potrzebuje sporo wolnej pamięci RAM. Uruchomiłem kompilację mając 96MB zainstalowanej pamięci ale przez dwie doby komputer nie dał rady zakończyć tego zadania pomyślnie. Najdłużej trwa sama kompilacja make, ale przy niewystarczającej ilości pamięci może również wystąpić problem z wykonaniem do końca skrypu ./configure
  Dopiero przy 120MB pamięci i powyłączanych wszystkich zbędnych programach po ok. 3 godzinach (procesor Celeron 1,7GHz) kompilacja została zakończona sukcesem. Przy 256 MB pamięci kompilacja trwała ponad godzinę. Myślę, że mając 64MB RAM, marne są szanse na wykonanie całej operacji. Jedyne co pozostaje to pożyczyć od kogoś RAM na czas kompilacji ;)


  Po udanej kompilacji i instalacji programu, pozostaje nam utworzyć w katalogu domowym link do programu Xastir. W moim wypadku wyglądało to następująco:

  cd /home/sq5dcp/
  ln -s /usr/local/bin/xastir.exe xastir


  Tym kończymy intslację programu, zamykamy terminal Cygwin i przechodzimy do następnego punktu.

 • Uruchomienie i konfiguracja programu Xastir


  Musimy pamiętać, że Xastir jest programem dla linuxa. Uruchamiając go pod Windows możemy napotkać na kilka problemów. Jednym z nich jest taki, że działa on wolniej niż program napisany dla Windows, działający bez emulatora linux-a, no ale coś za coś, program jest darmowy i jeśli komuś zależy na tym, aby uniknąć opłat licencyjnych musi się do tego przyzwyczaić, albo poprostu program uruchomić w systemie Linux.
  Drugi problem, to problem zawieszania się programu podczas wpisywania danych w okienka konfiguracyjne programu, z czym możemy sobie poradzić stosując się do następujących zasad.
  Po pierwsze program należy uruchomić tak, aby okno terminala X-window było nieaktywne. Czyli odpalamy Cygwin-a a następnie będąc w katalogu domowycm wydajemy polecenie:

  ./startx ./xastir &

  co pozwoli nam uruchomić xterminal w tle.
  Następnie podczas konfiguracji programu nie możemy klikać dwa razy myszą w pole edycyjne, tak jak to się robi aby zaznaczyć tekst znajdujący się w tym polu. Wejście do takiego pola należy dokonać jednym kliknięciem myszy, lub uzywając klawisza TAB.

  Konfiguracja:

  • File->Default - należy odznaczyć opcję Warn if Modifier Keys aby nie dobijało nas okienko z komunikatem po kazdym kliknieciu myszki w mape.
  • File->Configure->Station - konfiguracja dotycząca stacji. Wpisujemy znak stacji, współrzędne, wybieramy ikonę, wpisujemy komentarz, zatwierdzamy OK, a następnie przechodzimy do File->Configure->Save Config-Now!! aby zapisać konfigurację.
  • Interface->Properties->Add - wybieramy interface, przez jaki będzie połączony Xastir z serwerem udostępniającym dane APRS. W tym przypadku wybieramy Internet Server, w Host wpisujemy np. adres polskiego serwera APRS 212.122.192.50, Port 14579 aby otrzymywac dane APRS dotyczące polskich stacji. W pole Pass-code wpisujemy kod, który otrzymamy od lokalnego GURU zajmującego się APRS ;)

   Jest to podstawowa konfiguracja programu, aby cokolwiek zaczęło działać.


 • Podpięcie mapy


  Aby mieć z programu jakiś pożytek należy jeszcze podpiąć do Xastir-a jakąć mapę. Xastir obsługuje wiele formatów map.
  Możemy skorzystać np. z map, które są przeznaczone dla popularnego programu UI-View. Mapa taka składa się z dwóch plików, np. mapa.gif i mapa.inf.
  Potrzebny nam będzie skrypt inf2geo.pl napisany przez WE7U no i same mapy. Mapy mozemy znalezc na stronie PG APRS www.aprs.pl/mapy.htm
  Jako przyklad użyjemy mapy SP przygotowanej przez SP3LYR.
  Wgrywamy do jednego katalogu skrypt inf2geo.pl oraz plik sp.gif i sp.inf.
  Aby mapa mogła być wykorzystana w programie Xastir, należy wygenerować do niej na podstawie plikow sp.inf plik sp.geo.
  Uruchamiamy terminal Cygwin-a, przechodzimy do katalogu ze skryptem inf2geo.pl, sp.gif i sp.inf i generujemy plik sp.geo wydając polecenie:

  ./inf2geo.pl sp


  Po tej operacji zostanie utworzony plik sp.geo. Pliki sp.gif i sp.geo umieszczamy w katalogu /usr/local/share/xastir/maps/

  UWAGA!!!
  Jeśli po odpaleniu skryptu zamiast pliku sp.geo, zawierającego dane opisujące współrzędne mapy, otrzymamy komunikat file not found, może to oznaczać, że brak jest pliku identify, który to plik jest potrzebny do poprawnego działania skryptu inf2geo.pl. Można to sprawdzić poleceniem whereis identify. Jeśli nie zostanie zwrócona ścieżka do tego polecenia, oznacza to, że najprawdopodobniej nie ma go w systemie.
  W takim wypadku należy zainstalować pakiet imagemagick, w przypadku Debiana lub Ubuntu poleceniem apt-get install imagemagick


  Uruchamiamy program Xastir i w menu Map->Map Chooser wybieramy przygotowaną mapę.Z grubsza to byłoby na tyle. Resztę trzeba dochodzić samemu. W moim odczuciu Xastir jest fajnym programem do pracy na APRS, ale jego zalety dopiero się ujawniają podczas używania go pod systemem Linux. ..używanie go w systemie Windows należy chyba traktować jako ciekawostkę, chociaż ja z niego od jakiegoś czasu korzystam i da się go używać, choć chodzi to wszystko niezbyt szybko.