Oryginalnie wygląda to w ten sposób:


W bardzo prosty sposób można uzyskać dodatkowe pozycje w tym menu, a konkretnie pozycje, które po kliknięciu powodują wyświetlenie strony zawierającej track wybranej stacji na mapie, jej ramki lub wiadomości od niej /do niej/ wysłane w ciągu ostatnich 12 godz.
Dane te pobierane są z naszej bazy danych.

Po małej przeróbce pliku konfiguracyjnego menu to może wyglącać tak:


Aby otrzymać widoczne na powyższym obrazku pozycje należy odszukać plik konfiguracyjny programu UIView32. Standardowo plik ten ma nazwę Uiview32.INI i znajduje się on w katalogu C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32
W pliku tym należy odszukać sekcje:

[RIGHT_CLICK_URLS]
&www.findu.com="http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?$CALL"
www.q&rz.com="http://www.qrz.com/database?callsign=$CALLNOSSID"

i dodać 5 linijek aby wyglądało to tak:

[RIGHT_CLICK_URLS]
::APRS-RADOM:: TRACK Google 12h="http://www.aprs.radom.pl/cgi-bin2/trackGOO.cgi?znak=$CALL&od=12&okres=12"
::APRS-RADOM:: TRACK VE 12h="http://www.aprs.radom.pl/cgi-bin2/trackVE.cgi?znak=$CALL&od=12&okres=12"
::APRS-RADOM:: TABELA 12h="http://www.aprs.radom.pl/cgi-bin2/track.cgi?znak=$CALL&od=12&okres=12&znak_odl=SR5DRA"
::APRS-RADOM:: RAMKI 12h="http://www.aprs.radom.pl/cgi-bin2/wszystkie.cgi?w=znakach&znak=$CALL&od=12&okres=12&onlystatus=false"
::APRS-RADOM:: MSG 12h="http://www.aprs.radom.pl/cgi-bin2/wszystkie.cgi?w=wiadomosci&znak=$CALL&od=12&okres=12"
&www.findu.com="http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?$CALL"
www.q&rz.com="http://www.qrz.com/database?callsign=$CALLNOSSID"

I to wszystko! Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, po odpaleniu programu i wywołaniu menu prawego klawisza myszy mamy do dyspozycji 3 dodatkowe pozycje.

  • ::APRS-RADOM:: TRACK VE 12h - wyświetla ślad stacji na mapie Virtual Earth, z ostatnich 12 godz.
  • ::APRS-RADOM:: TRACK TABELA 12h - wyświetla ramki stacji w tabeli, z ostatnich 12 godz.
  • ::APRS-RADOM:: RAMKI 12h - wyświetla ramki wysłane przez stację w ciągu ostatnich 12 godz.
  • ::APRS-RADOM:: MSG 12h - wyświetla wiadomości wysłane przez /do/ stacji w ciągu ostatnich 12 godz.