Jeśli chcesz zobaczyć jak program wygląda podczas działania, kliknij w poniższe linki.

[946KB] [604KB] [529KB]

Na początek, najlepiej jest odwiedzić stronę UI-View32 Registration

Na powyższej stronie znajdziesz między innymi informację o śmierci autora w dniu 9 września 2004. Życzeniem autora było, aby kod aktywacyjny do jego programu był udostępniany nowym użytkownikom nieodpłatnie. W zamian, użytkownicy Ci proszeni są o dokonanie wpłaty na rzecz dowolnej organizacji zajmującej się walką z rakiem.

Jeżeli zdecydowałeś się na używanie UI-View32, możesz go pobrać z powyższej strony. Przy instalacji wersji 32 bitowej potrzebny będzie kod, który każdy krótkofalowiec może otrzymać wypełniając formularz na tej samej stronie.
W sekcji "Registering UI-View32 - APRS" należy w polu Callsign podać swój znak, a w polu First & Last Name imię i nazwisko, a następnie wcisnąć "Register UI-View32". Proponuje podawać swoje dane nie używając polskich liter.
Po tej operacji powinna się pojawić informacja o tym, że Twoj kod zostanie wygenerowany za jakiś czas. Aby go odczytać należy za jakiś czas wczytać powyższą stronę, wpisać jak wyżej swój znak, imię i nazwisko a następnie kliknąć przycisk "Previously Registered". Tym razem powinno się pojawić okienko z kodem rejestracyjnym do UI-View32 oraz Twoj Validation Number.
Może się zdarzyć, że kody te nie zostaną wyświetlone, wtedy należy ponowić probę ich pobrania za jakiś czas. W moim przypadku kod rejestracyjny otrzymałem po upływie około jednej doby.

Jeśli mamy kod możemy uruchomić pobranego wcześniej instalatora.
Instalacja jest dość łatwa, należy zapoznać się z warunkami licencji, a po zaakceptowaniu można przejść przez cały proces instalacji klikając domyślnie w przycisk "Next" a na końcu "Install" i "Finish".
Program domyślnie jest instalowany do katalogu C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\
Po pierwszym uruchomieniu programu zostaniesz poproszony o wpisanie swojego znaku, imienia i nazwiska oraz otrzymanego numeru rejestracyjnego. Po zatwierdzeniu nastąpi pierwsze uruchomienie UI-View32, a oknie programu zobaczysz mapę Wielkiej Brytanii.
Program jest tak zbudowany, że w przypadku korzystania z jakiejkolwiek nowej funkcji, wyświetlane jest okno z opisem tejże funkcji. Po zapoznaniu się z jej opisem możemy okno pomocy zamknąć, nie powinno się automatycznie wyświetlać kolejnym razem.
Na samym początku proponuję się zaopatrzyć w odpowiednie mapy. Można je pobrać z internetu, zapisać do siebie na dysk, rozpakować i wgrać rozpakowane pliki *.gif lub *jpg oraz *.inf do katalogu C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\MAPS

 

...przykładowe mapy na www.aprs.pl

 

Jeżeli mapy były dogrywane podczas działającego programu, należy uruchomić w menu "Map->Refresh Map List", co spowoduje uaktulanienie listy dostępnych map.
Następnie należy wcisnąć F2. Pokaże się okienko z dostępnymi mapami i jeśli wgraliśmy mapę sp (Polska [SP3LYR]), możemy ją wczytać, a w oknie programu zobaczymy mapę Polski.

Kolejnym krokiem będzie wpisanie swoich danych (znaku, pozycji itp.).
Należy wejść w menu "Setup->Station Setup". Za pierwszym razem zostanie uruchomione okno z informacjami na temat ustawień stacji. Należy się zapoznać z zawartymi w nim informacjami, a następnie je zamknąć i ponownie uruchomić powyższą opcję.

W pole "Callsign" należy wpisać swój znak.
W pola "Latitude" i "Longitude" należy wpisać współrzędne miejsca w jakim się znajduje Twoja stacja. Format "Latitude" jest następujący: dd.mm.nn[NS], gdzie dd oznacza stopnie, mm minuty, a nn dziesiąte części minuty oraz "N" - północ lub "S" - południe. UWAGA: nn to nie są sekundy. Format "Longitude" jest następujący: ddd.mm.nn[EW] ddd mm nn podobnie jak w Latitude oraz "E" - wschód i W - zachód.
Jeśli nie masz możliwości odczytania pozycji z GPS, możesz ją odczytać z mapy. Jeśli posiadasz dokładną mapę miasta dla UI-View32, możesz też to zrobić w bardzo prosty sposób. Należy wgrać mapę do UI-View32, odszukać na niej miejsce, w którym jest zainstalowana Twoja stacja, a następnie trzymając klawisz "HOME" kliknąć podwójnie myszką w to miejsce. Program wyświetli pytanie czy wskazana pozycja jest prawidłowa i jeśli tak, zapisze ją w konfiguracji.
W "Unproto adress" najlepiej wpisać "APRS,SP2-2", w "Beacon comment" można wpisać swój komentarz, a resztę ustawień najlepiej ustawić tak jak na obrazku.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie portu, przez który będziesz się łaczyć z systemem APRS. Można to zrobić na kilka sposobów. Połączenie można ustanowić przy pomocu modemu TNC, sterowników FLEXNET, sterowników AGW (np. z kartą dźwiękową jako modem), a także możliwe jest łączenie się z systemem za pomocą internetu.
Poniżej będzie opisany sposób połączenia się za pomocą modemu TNC i internetu.

 Połączenie UI-view32 z systemem APRS za pomocą modemu TNC.

W moim przypadku modem TNC posiadał oprogramowanie TF2.7b. Ustawień programu dotyczących podłączonego modemu dokonuje sie w menu "Comms Setup".

"Baud Rate" odpowiada za prędkość transmisji na złączu RS232 pomiędzy komputerem, a modemem. Należy ją ustawić odpowiednio do posiadanego modemu. Należy także wybrać odpowiedni port "Com Port", a Host mode ustawić na WA8DED. Reszta ustawień dla tego modemu powinna być taka jak na obrazku. W zasadzie po zatwierdzeniu ustawień program powinien otrzymywać dane APRS z lokalnego DIGI i umieszczać je na mapie.

 
Połączenie UI-view32 z systemem APRS za pomocą internetu

Ustawień dotyczących połączeń z internetem dokonuje się z menu "Setup->APRS Server Setup".W okienku "Select One or More Servers" znajduje się lista serwerów APRS. Z lewej strony wpisu znajduje się okienko, w którym należy zaznaczyć, czy dany serwer ma być używany. Listę tę można modyfikować poprzez kliknięcie w dany wpis i wciśnięcie klawisza "DEL" aby usunąć wpis, lub wciśnięcie klawisza "INS" aby dodać nowy serwer do listy.
Dobrze jest dodać do listy nasz serwer aprs.radom.pl:14579 Po dwukropku wpisuje się numer portu. Port 14579 dostarcza danych na temat stacji pracujących w systemie APRS na terenie Polski. Możliwe jest wpisanie również innego portu. Dla przykładu osoby mające poblokowane niektóre porty, mogą spróbować użyć portu 443 - aprs.radom.pl:443
Z innych portów można pobierać dane z całego świata, Europy, dane z historią wstecz 30 min. itd.
O dostępnych portach na naszym serwerze można się dowiedzieć na stronie: Serwer ::APRS RADOM::

W okienku "Extra log-on text" można wpisać tekst, który zostanie wysłany do serwera po zalogowaniu się do niego. Tekst "filters a/55/12/49/26 p/SP/SQ/SR/SO/3Z/AB9FX -p/SPC/CW" oznacza, że serwer ma wysyłać do programu jedynie ramki z wybranymi znakami. Jest to tak zwane filtrowanie portu, o którym można przeczytać więcej na stronie http://www.aprs.pl/filtry.htm

Reszta opcji powinna być ustawiona tak jak na obrazku. W pole "Validation number" wpisuje się numer otrzymany wraz z kodem rejestracyjnym do programu. Jeśli chcesz tylko oglądać dane na mapie można tego kodu nie wpisywać.
Należy uważać na opcje "Gate RF To Internet" i "Gate Internet to RF". Włączenie ich powoduje transmisje ramek przy podłączonym jednocześnie modemie i internecie, do internetu i na antene w eter. Transmisja danych z internetu na antene i odwrotnie powinna być dobrze przemyślana. Należy najpierw zorientować się, czy w Twoim rejonie nie pracuje już lokalny IGATE lub DIGI. Nie przemyślane nadawanie w eter spowoduje zablokowanie częstotliwości i kłopot z docieraniem do bramek ramek stacji mobilnych.
Po ustawieniu wszystkich opcji należy zamknąć okno konfiguracyjne przyciskiem "OK". Teraz można się już podłączyć do sieci APRS via internet uruchamiając menu "Action->Connect to APRS Server".

Powyższe ustawienia są podstawowymi ustawieniami, pozwalającymi podłączyć się do systemu APRS. Warto jeszcze dodać, że aby odczytywać np. prędkość mobila na mapie w km/h należy wybrać menu "Stations" i w otwartym oknie wcisnąć przycisk "Km/Miles".

 
Życzymy udanej instalacji, mając nadzieję, że powyższy opis pomógł w konfiguracji programu.