Wpisz długość i szerokość w formacie:

99.99999[N/S] i 099.99999[E/W] - stopnie dziesiętne

 . 
 . 
9999.999[N/S] i 09999.999[E/W] - stopnie, minuty dziesiętne - format stosowany w UI-View

    . 
    . 
9999 99.9[N/S] i 09999 99.9[E/W] - stopnie, minuty, dziesiętne sekundy

       . 
       .