System APRS jest systemem przeznaczonym dla licencjonowanych krótkofalowców z całego świata. Umożliwia on naniesienie na mapy aktualnej pozycji, w jakiej znajduje się stacja.

Do wysyłania własnej pozycji w sieć APRS można użyć radiotelefon + modem + komputer, komputer podłączony do sieci internet lub przede wszystkim, co jest podstawowym założeniem APRS, zestawu mobilnego tj. radiotelefon + modem + odbiornik GPS lub radiotelefon przystosowany do pracy APRS + odbiornik GPS.

Modem używany w zestawie mobilnym można wykonać we własnym zakresie lub zakupić. Najprostszym rozwiązaniem jest modem TinyTrak 1.4b.
Odbiornik GPS musi pracować w systemie NMEA. Wysyła on dane zawierające aktualną pozycję do TinyTrak-a a ten generuje ramki o predkosci 1200bps i wysyła je do radiotelefonu. Radiotelefon nadaje pozycje z predkością 1200bps na częstotliwości 144.800MHz.

Sygnały wysyłane przez stacje mobilne odbierają stacje automatyczne zwane DIGI lub IGATE.
DIGI przekazuje dane o pozycji stacji APRS poprzez sieć radiową do innych DIGI. IGATE jest podłączony do sieci internet i sygnały odebrane przekazuje bezpośrednio do niej. IGATE może również przekazywać dne z sieci APRS, dzięki temu każdy posiadający modem TNC i komputer może oglądać pozycje stacji nadawane przez lokalny IGATE drogą radiową.

Poniższy obrazek pokazuje przykładowy wycinek mapy Radomia z naniesionymi stacjami pracującymi w sieci APRS.

XXX = tu byl obrazek = XXX


Zachęcamy do przyłaczenia się do sieci APRS. Szczegółowe informacje na temat tego systemu można znaleźć na doskonałej stronie autorstwa SP3LYR www.aprs.pl. Na naszej stronie znajdują się materiały pomocne w zaistnieniu w sieci APRS, a także materiały dotyczące systemu APRS w Radomiu.